Početni kurs kineskoga

– upis za početnike

– dva puta sedmično, u trajanju od 90 minuta (2 časa), ukupno 32 sata

– nastavni materijal: New Practical Chinese Reader (knjiga I i knjiga II)