Ostali kursevi

– taiči, rezanje papira, kaligrafija itd.

– jednom sedmično, u trajanju od 90 minuta (2 časa), ukupno 16 sati