.

Program slanja obrazovne delegacije u Kinu

Kako bi unaprijedilo razumijevanje kineskog jezika, kulture i obrazovnog uređenja među stranim predavačima (rektor, direktor, profesori, obrazovni kadar), sjedište Konfučijevog instituta je organiziralo „Program slanja obrazovne delegacije u Kinu“.

Dobro došli ste posjetiti jedan ili dva grada u Kini na 14 dana radi razmjene obrazovnih i kulturnih iskustava sa kineskim profesorima.