Napredni kurs kineskog

– upis studenata koji su položili četvrti stepen HSK-ispita

– dva puta sedmično, u trajanju od 90 minuta (2 časa), ukupno 32 sata

– nastavni materijal: New Practical Chinese Reader (knjiga V i knjiga VI)