china-summer-camp-konfucijev-institut-unsa

Ljetni kamp kineskoga za studente i srednjoškolce

Kako bi motiviralo strane studente da uče kineski i ohrabrilo ih da učestvuju na testovima kineskoga, predstavništvo Konfučijevog instituta je 2008. pokrenulo „Program ljetnog kampa učenja kineskoga u Kini“. Svi studenti koji učestvuju na testiranjima u inostranstvu organiziranim od Konfučijevog instituta imaju pravo aplicirati za „Ljetni kamp u Kini“ na 14 ili 21 dan i posjetiti jedan ili dva grada u Kini te steći iskustvo učenja jezika i kulture te iskustvo razmjene sa kineskim studentima i nastavnicima.

Poziv za podnošenje prijava za Ljetni kamp u Kini 2016.

Ko se može prijaviti?

Poziv se odnosi na aplikante starosne dobi do 30 (trideset) godina.

Studenti i polaznici programa Konfučijevog instituta ili neke druge institucije u BiH na kojoj se izučava kineski jezik i kultura.

Neće biti prihvaćene aplikacije onih studenata koji su već učestvovali u ljetnim kampovima koje je organizirao Centralni ured Konfučijevih instituta u Kini.

Šta se nudi polaznicima tokom boravka u Kini?

Besplatan smještaj i ishrana.

Besplatan prevoz.

Kursevi kineskog jezika i kulture.

Šta plaćaju polaznici?

Povratnu avionsku kartu do Kine

Troškove aplikacije za vizu

Osiguranje

Koje dokumente je potrebno predati?

Popunjen APLIKACIJSKI OBRAZAC

Fotokopiju pasoša

Preliminarni program

Boravak u Kini bit će podijeljen na program koji će biti organiziran u Pekingu i koji, između ostalog, uključuje posjetu Zabranjenom gradu i drugim znamenitostima, kao i program u gradu Lanzhou, boravak i učešće u edukativnim programima Sjeverozapadnog pedagoškog univerziteta posvećenim kineskom jeziku i kulturi, te posjete lokalnim i regionalnim znamenitostima.

PROGRAM LJETNOG KAMPA

Ostale informacije

Broj polaznika/ca: 10 (deset)

Vremenski period: 14 dana u julu, od 17. do 31. 07. 2016. godine

Gradovi: Peking i Lanzhou

Krajnji rok za prijavu: 30. 06. 2016. godine

Napomena: ponuđeni raspored i plan aktivnosti mogu biti podložni određenim izmjenama!

Kontakt:

Konfučijev institut Univerziteta u Sarajevu

Adresa: Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu (plava zgrada)

Tel. +387 33 217 142

Email: laweixin@126.com