Kako su kineska privreda i trgovinska razmjena sa svijetom doživjele ogromni rast, tako je porasla i potreba za učenjem kineskog jezika. Po uzoru na Britaniju, Francusku, Njemačku i Španiju, Kina je širom svijeta počela promovirati svoj jezik. Kina je osnovala svoju neprofitnu javnu ustanovu koja ima za cilj da promovira kinesku kulturu u stranim zemljama. Tako je 2004. osnovala Konfučijev institut.

U SKORAŠNJE VRIJEME RAZVOJ KONFUČIJEVIH INSTITUTA BIO JE IZNIMNO BRZ I OMOGUĆIO JE LJUDIMA ŠIROM SVIJETA DA IZUČAVAJU KINESKI JEZIK I KULTURU.

Misija Konfučijevog instituta kao neprofitne obrazovne institucije je da doprinese boljem razumijevanju kineskog jezika i kulture među drugim narodima te unaprijedi prijateljske odnose sa ostalim državama.

INSTITUTI SLUŽE KAO PLATFORMA ZA KULTURNU RAZMJENU IZMEĐU KINE I SVIJETA TE KAO MOST PRIJATELJSTVA I SARADNJE.

Danas postoji više od pet stotina Konfučijevih instituta i hiljadu učionica koje rade u 134 zemlje širom svijeta.