confuciusKonfučijev program kineskih studija

Kako bi gajio duboko razumijevanje prema Kini i kineskoj kulturi među mladim generacijama širom svijeta, omogućio razvoj Konfučijevih instituta i unaprijedio prijateljske odnose između Kine i drugih država, Konfučijev centralni ured je organizirao „Konfučijev program kineskih studija“.

Kineskim i stranim zajedničkim istraživačkim doktorskim programom podupiru se kandidati za izradu doktorata u Kini. Studenti registrirani na matičnim univerzitetima mogu doći u Kinu na istraživanje i izradu svojih doktorata. Studenti koji uspješno završe program bit će nagrađeni doktoratom na svom matičnom univerzitetu ili doktoratom na matičnom i kineskom univerzitetu.

Projektom doktorata u Kini podupiru se strani studenti da pohađaju cijeli doktorski studij na kineskom univerzitetu u trajanju od 3 do 4 godine.